Persondatapolitik

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at mystone.dk behandler dine personoplysninger i
henhold til denne datapolitik.

Mystone.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som
afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig
behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Behandling af personoplysninger sker i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person,
herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse
eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører
vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give
personlige oplysninger om dig selv.

Mystone.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder
og andre tjenester til dig.

Mystone.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:
• foretager betaling af køb;
• sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller
• i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.

Mystone.dk indsamler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er
nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privat adresse) for at levere den ydelse, du som kunde
efterspørger.

Registrering af visse personoplysninger er imidlertid også nødvendig for at kunne analysere,
hvordan brugerne anvender mystone.dks hjemmesider via Google Analytics, jf. nedenfor.

Mystone.dk indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Mystone.dk opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort,
bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på mystone.dk videregives kun til:
• virksomhedens interne afdelinger;
• udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på
at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt; og
• forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto

Mystone.dk videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til
gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for mystone.dk.

For at kunne videreudvikle og forbedre mystone.dks hjemmeside fører vi statistik over, hvordan
brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se
hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Mystone.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og
videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.

Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver
dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google
Analytics accepteres ved besøg på mystone.dk og fremgår af
http://www.google.com/privacy.html etc.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver mystone.dk ikke data om den enkelte kundes
anvendelse af tjenesterne på www.mystone.dk.

Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere hosted af Shoporama. 

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål
ovenfor eller i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning.

Adgang til oplysninger
Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker,
at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig
nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af
disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen mail@mystone.dk. Du har også ret til at få forkerte
oplysninger berigtiget.

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken
Mystone.dk forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine
personoplysninger, kan du kontakte os på adressen mail@mystone.dk.